27 มิ.ย. 63 ศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก

06-Jun27-63-supee-intro

        ศึกษาธรรมตามพระไตรปิฏก เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกได้ทำความเข้าใจคำสั่งสอนของสมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าจากหลักธรรมในพระไตรปิฏก โดยมีอาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง วิปัสนาจารย์ที่มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับหลักธรรมทาง พุทธศาสนา และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมรับอบรมด้วยภาษาที่ง่ายและชัดเจน เป็นผู้สอน


      การอบรมจะจัดเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน (ยกเว้นบางเดือนที่จะแจ้งล่วงหน้า ) ระหว่าง เวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น. กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 17.00 น. (มีช่วงพัก)

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 085-662-5490

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

แผนที่มูลนิธิ