22 - 23 ส.ค. 63 โรงเรียนวัดป่า​ ต้นปัญญาแห่งการเรียนรู้

08-Aug22-23-63-forest school-intro

โรงเรียนวัดป่า​ ต้นปัญญาแห่งการเรียนรู้
               โรงเรียนวัดป่า​ ต้นปัญญาแห่งการเรียนรู้ จัดเป็นปีที่ 7 ​เมื่อ เสาร์ที่ 22 - อาทิตย์ที่ 23​ สิงหาคม​ 2563​ โครงการโรงเรียนวัดป่า เป็นเสมือนห้องเรียนบ่มเพาะปัญญา เพื่อปลูกสร้างดุลยภาพเเห่งชีวิต ให้เยาวชนรอบวัดสุนันทวนาราม ก่อตั้งขึ้นมาโดยความร่วมมือกันระหว่างวัดสุนันทวนาราม มูลนิธิมายาโคตมี เเละโรงเรียนสยามสามไตร เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่โดยรอบวัดสุนันทวนารามได้ศึกษาธรรมชาติตามพุทธวิถี พวกเขาจะได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล โดยมีความเข้าใจธรรมชาติ รัก เเละรักษาธรรมชาติ เพื่อให้พวกเขาได้เติบใหญ่ขึ้นด้วยจิตใจที่งดงาม ได้เรียนรู้ พัฒนาตนเอง เเละร่วมกันสร้างสังคมเเห่งกัลยาณมิตรต่อไป

 

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 085-662-5490

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

แผนที่มูลนิธิ