ประชาสัมพันธ์
1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป (ศีล๘) โดย พระอาจารย์สุโชค ธมฺมเตโช ที่พักสงฆ์พุทธสถานเขาพะเนียง จ.สระบุรี (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562เลยจากกำหนด

2โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ลงทะเบียน

3โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย (อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป) โดย พระครูโสภณวชิรกิจ (สง่า อุฏฐาโน) วัดป่าไทรงาม จ.กำแพงเพชร (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ลงทะเบียน

4โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ลงทะเบียน

5โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง (อ.สอนพิเศษพระอภิธรรมปิฎก ) ที่อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น ๒) อ่าน-วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ลงทะเบียน

6โครงการพักใจไว้กับธรรม (ฟังธรรมวันอาทิตย์สิ้นเดือน) โดย พระราชโพธิวิเทศ วิ.(พระอาจารย์ ปสันโน) อาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น. อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ลงทะเบียน

7โครงการธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ลงทะเบียน

8งานครบรอบ 30 ปี มูลนิธิมายา โคตมี ร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่และทอดผ้าป่าสามัคคี อาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 (กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 3 - 5 มกราคม 2563) อ่าน-วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 ลงทะเบียน

รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม เปิดรับวันที่

1ธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00-20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562

2โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป (ศีล8) โดย พระอาจารย์วิเชียร ติกฺขญาโณ ที่พักสงฆ์ผาสวรรค์กาญจนานุสรณ์ จ.เลย (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

3ธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00-20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562

4โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย (อายุ 55 ปีขึ้นไป) โดย พระครูวิเวกธรรมานุกูล วัดป่ากาญจนาราม จ.นครพนม (**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ) อ่าน-วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

5ธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00-23.00 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562

6โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก อายุ 6 - 12 ปี รับเด็กที่สมัครเข้าร่วมโครงการ อายุ 6 - 12 ปี เท่านั้น ไม่เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า เปิดรับสมัครทุกวันที่ 1 ของเดือนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม (เวลา 9.00 น.) อ่าน-วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562

7โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดยอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง (อ.สอนพิเศษพระอภิธรรมปิฎก ) ที่อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2) อ่าน-วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562

8ธรรมะบำรุงใจ สวดมนต์ทำวัตรเย็น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00-20.30 น มีรถรับส่ง จากมูลนิธิฯ – หมู่บ้านนักกีฬา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563

9โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป (ศีล 8) โดย พระอธิการสวัสดิ์ ปภสฺสโร วัดป่าเอราวัณ จ.เลย อ่าน-วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

10โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย-ศีล5 (อายุ 55 ปีขึ้นไป) โดย พระครูนิมิตวิริยานุกูล (สุบิน อุตตฺโม) วัดป่าบ้านหนองแวง จ.ศรีสะเกษ อ่าน-วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563

11โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป (ศีล 8) โดย พระอธิการอุเทน กลฺยาโณ วัดป่ามณีรัตน์ จ.อุบลราชธานี อ่าน-วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

12โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย-ศีล5 (อายุ 55 ปีขึ้นไป) โดย พระครูสุธรรมประโชติ (คำผอง ฐิตฺปุญโญ) วัดป่าพิทักษ์ธรรม จ.นครราชสีมา อ่าน-วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

13โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป (ศีล 8) โดย พระอธิการสำราญ วฑฺฒโน วัดถ้ำน้ำทิพย์ จ.อุบลราชธานี อ่าน-วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

14โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย-ศีล5 (อายุ 55 ปีขึ้นไป) โดย พระอาจารย์รักศักดิ์ ฐิโตภาโส สำนักสงฆ์ป่าธรรมแสงทอง จ.เชียงใหม่ อ่าน-วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563

15โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป (ศีล 8) โดย พระอธิการชูเกียรติ โฆสธมฺโม วัดป่าเจ้าพระยา จ.ชัยนาท อ่าน-วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563

16โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย-ศีล5 (อายุ 55 ปีขึ้นไป) โดย พระครูสุมนโพธิสุวรรณ (สนธยา สุมโน) วัดเทพโพธิ์ทอง จ.ชัยภูมิ อ่าน-วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563

17โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป (ศีล 8) โดย พระอธิการทนง กิตฺติปญฺโญ วัดเขาสนามแจง จ.ลพบุรี อ่าน-วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

18โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย-ศีล5 (อายุ 55 ปีขึ้นไป) โดย พระอธิการปริญญา ธีรปญฺโญ วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม จ.อุทัยธานี อ่าน-วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563

19โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป (ศีล 8) โดย พระอธิการอุเทน กลฺยาโณ วัดป่ามณีรัตน์ จ.อุบลราชธานี อ่าน-วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563

20โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย-ศีล5 (อายุ 55 ปีขึ้นไป) โดย พระอธิการปัด ปุญฺญกาโม วัดบ้านตาแบน จ.ศรีสะเกษ อ่าน-วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563

21โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป (ศีล 8) โดย พระครูภาวนากิจโสภณ(พระอธิการสุริยา สุริยทโย) วัดป่าธรรมวิเวก จ.ลำพูน อ่าน-วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

22โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย-ศีล5 (อายุ 55 ปีขึ้นไป) โดย พระครูโพธิสิริวัตร (พยนต์ พุทธฺสีโล) วัดโพธิ์ศรี จ.สุรินทร์ อ่าน-วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

23โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป (ศีล 8) โดย พระอาจารย์วรวุฒิ เขมโก วัดป่าช้างเผือก จ.เลย อ่าน-วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

24โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย-ศีล5 (อายุ 55 ปีขึ้นไป) โดย พระอธิการป้อม กิตฺติญาโณ) วัดป่าสวนสน จ.นครราชสีมา อ่าน-วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

25โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป (ศีล 8) โดย พระมหาวิชัย ญาณมุนี วัดพุทธญาณรังษี จ.เลย อ่าน-วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

26โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย-ศีล5 (อายุ 55 ปีขึ้นไป) โดย พระครูสุธรรมปทุมมาลัย (ณรงค์ สุธมฺโม) วัดดงน้อยนาสนาม จ. อุบลราชธานี อ่าน-วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

27โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป (ศีล 8) โดย พระอธิการหนูสิน สนฺตจิตฺโต วัดพิศาลศิริโพธิญาณ จ.นครปฐม อ่าน-วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

28โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย-ศีล5 (อายุ 55 ปีขึ้นไป) โดย พระอาจารย์กรินทร์ ธมฺมวีโร ที่พักสงฆ์ป่าวังภูทอง จ.นครราชสีมา อ่าน-วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563

29โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป (ศีล 8) โดย พระอธิการจิตรกร สนฺตจิตฺโต วัดป่าไทยเจริญ จ.บุรีรัมย์ อ่าน-วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

30โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย-ศีล5 (อายุ 55 ปีขึ้นไป) โดย พระครูสุตธรรมาภิวัฒน์ (คำทูล กมฺพุทตฺโต) วัดป่าวังภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ อ่าน-วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ มูลนิธิมายาโคตมี : 0 ครั้ง