คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เรียนออนไลน์ (ถ่ายทอดสด) โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก โดย ดร.สุภีร์ ทุมทอง จัดโดย มูลนิธิมายา โคตมี *ท่านที่สนใจกรุณาลงทะเบียน


ท่านที่เคยกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดส่วนตัว
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิมายาโคตมี
(เรามีประวัติของท่านแล้ว)

คลิกที่นี่ เพื่อลัดเข้าสู่การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมท่านที่ ยังไม่เคยลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ
ของมูลนิธิมายาโคตมี

คลิกที่นี่ เพื่อกรอกประวัติ
ก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ท่านเลือก
(การกรอกประวัติจะทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น)