โครงการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 5)
21 - 23 มกราคม 2565
นำปฏิบัติโดย พระครูสุธรรมประโชติ (คำผอง ฐิตฺปุญโญ) วัดป่าพิทักษ์ธรรม จ.นครราชสีมา
(**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ)


รายละเอียดกิจกรรม
- สถานที่ปฏิบัติธรรม มูลนิธิมายา โคตมี
- เปิดรับสมัครล่วงหน้า ตามวันที่กำหนด
- สมัครเข้าอบรมที่ เว็ปไซด์ http:www.mayagotami.net/home/register
- รับจำนวน 50 ท่าน พักค้างและไปกลับ
- กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่ 18.00 น. ของวันแรก ถึง 14.00 น. ของวันสุดท้าย


- ไม่มีค่าใช้จ่าย
- ร่วมทำบุญสนับสนุนโครงการตามศรัทธา ใบอนุโมทนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้


เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 06-1662-9077

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

 

แผนที่มูลนิธิ