งานด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน
วัตถุประสงค์ เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นผู้มีคุณธรรม โดยยึดหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพื้นฐาน ให้พัฒนาตนเองเป็นคนสมบูรณ์พร้อม สามารถช่วยเหลือตนเอง สังคม และและประเทศชาติได้

กลุ่มเป้าหมาย ตั้งเด็กเล็กจนจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 7
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 06-1662-9077

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

 

แผนที่มูลนิธิ