อบรมปฏิบัติธรรม

         จัดปฏิบัติธรรม เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่เย็นวันศุกร์ ถึงบ่ายวันอาทิตย์ สำหรับผู้สนใจฝึกฝนตนเอง ตามหลักพระพุทธศาสนา โดยมีครูบาอาจารย์ สายวัดป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากวัดสาขาของวัดหนองป่าพง เป็นผู้นำ 

วัตถุประสงค์ 

         เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ที่สนใจในการศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรม ได้มีสถานที่ ๆ เป็นสัปปายะ ในเมือง รับฟังธรรมะและคำแนะนำในการพัฒนาจิต จากครูบาอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ จากวัดป่าทั่วประเทศ และได้พบกัลยาณมิตรที่มีความสนใจร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมาย
        1 อบรมปฏิบัติธรรมผู้สูงวัย ผู้มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่ 18.00 น. ของวันศุกร์ ถึง 16.00 น. ของวันอาทิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าอบรมได้ที่ คุณแสงจันทร์ อนุรักติพันธุ์ โทร. 08-1629-8036 หรือติดต่อที่มูลนิธิมายา โคตมี โทร. 0-2368-3991,08-5662-5490 (ในเวลาทาการ)
        2. อบรมปฏิบัติธรรมบุคคลทั่วไป กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่ 18.00 น. ของวันศุกร์ ถึง 16.00 น. ของวันอาทิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าอบรมได้ที่ มูลนิธิมายา โคตมี โทร. 0-2368-3991,08-5662-5490 (ในเวลาทาการ)

ธรรมะบำรุงใจ

        จัดสวดมนต์ทำวัตรเย็น และรับฟังธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์ เพื่อพัฒนาจิตใจของตน ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 18.00 - 20.30 มีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 18.00 น. เดินจงกรม / นั่งสมาธิ 19.00 น. ทำวัตรสวดมนต์ / ฟังพระธรรมเทศนา 20.30 น. เสร็จกิจกรรม

วัถุประสงค์

        เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธา ได้มีสถานที่ ๆ เป็นสัปปายะ ในเมือง ร่วมทำกิจกรรมที่จะพัฒนาจิตใจตนเอง และได้พบกัลยาณมิตรที่มีความสนใจร่วมกัน

 

ศึกษาธรรมตามพระไตรปิฏก
        เป็นโครงการใหม่ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกได้ทำความเข้าใจคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากหลักธรรมในพระไตรปิฏก โดยมีอาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง วิปัสนาจารย์ที่มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมรับอบรมด้วยภาษาที่ง่ายและชัดเจน เป็นผู้สอน

         ในปี พ.ศ. 2558 การอบรมจะจัดเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน ( ยกเว้นบางเดือนที่จะแจ้งล่วงหน้า ) ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น.

         กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 17.00 น. (มีช่วงพัก)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าอบรมได้ที่ มูลนิธิมายา โคตมี  โทร. 0-2368-3991,08-5662-5490 (ในเวลาทาการ)

บริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมปฏิบัติธรรมประจำเดือน

- โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง
เลขที่บัญชี 211-2-20299-8 ชื่อบัญชี "มูลนิธิมายา โคตมี"
- หักบัญชีเงินฝากผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
- โดยขอให้ธนาคารหักจาก "บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย"
- เช็คสั่งจ่าย "มูลนิธิมายา โคตมี"

กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน และแจ้งชื่อ-สกุล / ที่อยู่ มาที่มูลนิธิฯ ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือ e-mail ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เพื่อดำเนินการออกใบรับเงินบริจาค สำหรับหักลดหย่อนภาษีต่อไป

  

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 06-1662-9077

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

 

แผนที่มูลนิธิ