โครงการอบรมอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 8 ปิดวาจา) 
4 – 6 มิถุนายน  2564
นำปฏิบัติโดย พระมหาวิชัย  ญาณมุนี  วัดพุทธญาณรังษี  จ.เลย
(**ปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพฯ)
 
รายละเอียดกิจกรรม
- สถานที่ปฏิบัติธรรม    มูลนิธิมายา โคตมี
- เปิดรับสมัครล่วงหน้า ตามวันที่กำหนด
-  สมัครเข้าอบรมที่ เว็ปไซด์  http:www.mayagotami.net/home/register
- รับจำนวน 50 ท่าน  พักค้างและต้องอยู่ครบเท่านั้น
- กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่ 08.00 น. ของวันแรก ถึง 14.00 น. ของวันสุดท้าย
 
ข้อปฏิบัติ 
- ถือศีล 8  
- ปิดวาจาตลอดการอบรม (รวมทั้งในห้องพัก)
- งดใช้โทรศัพท์มือถือ ตลอดการอบรม (ทางมูลนิธิจะเก็บมือถือและคืนให้ในวันสุดท้ายของการปฏิบัติ)
- ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นน้ำเปล่า) เข้าในห้องปฏิบัติธรรมและห้องพัก
- ในกรณีที่จำเป็นต้องรับประทานอาหารมื้ออื่น ๆ โปรดแจ้งแจ้งหน้าที่มูลนิธิ ล่วงหน้า
- เป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่มีโรคประจำตัว อันจะเป็นเหตุขัดขวางการปฏิบัติ
- เป็นผู้ที่ดูแลตนเองในการนั่งสมาธิและเดินจงกรม เป็นเวลาต่อเนื่องได้
 
 
การเตรียมตัวเข้าร่วมการอบรม
การปฏิบัติธรรม พึงระลึกเสมอว่า การปฏิบัติธรรมเป็นไปเพื่อละกิเลส มิใช่เพื่อมุ่งหาความสดวกสบาย ขอให้อดทนและตั้งมั่น ใช้เวลาในการปฏิบัติภาวนา ให้คุ้มค่า
 
การแต่งกาย
- โปรดแต่งกายสุภาพ 
- ผู้ชาย เสื้อสีขาว (เสื้อยืดได้) / กางเกงดำ
- ผู้หญิง เสื้อสีขาว (เสื้อยืดได้)กางเกงขายาวสีสุภาพ / หรือผ้าถุงสีดำ / สีขาวเสื้อผ้าไม่บาง ไม่รัดรูป คอไม่กว้าง กางเกงไม่รัดรูป ลุกนั่งได้สะดวกสบาย
- เตรียมเสื้อผ้าให้เพียงพอ ไม่อนุญาตให้ซัก / ทำความสะอาดเสื้อผ้าอย่างเด็ดขาด
 
 
ที่พัก
- พักบนอาคารปฏิบัติธรรม (เป็นห้องปรับอากาศ) นอนแยกหญิง / ชาย
- มีอุปกรณ์เครื่องนอนตามสมควร ท่านใดประสงค์นำถุงนอนไปเองก็สามารถนำไปได้
- มีลิฟต์บริการสำหรับผู้สูงวัย / ผู้พิการ
- (ห้องน้ำ) อยู่หน้าห้องพัก มีห้องน้ำสำหรับผู้สูงวัย / ผู้พิการ
 
การรับประทานอาหาร
08.30 - 10. 00 น.      รับประทานอาหารมื้อเดียว  (ยกเว้นวันแรก)
หลัง 12.00 น.           งด นม / นมถั่วเหลือง / นมถั่วเหลืองเจ  ทานน้ำปานะได้
16.00 - 18.00 น.       น้ำปานะ และ ปรมัตถ์
 
อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามกำหนดการของพระอาจารย์แต่ละท่าน
 
อุปกรณ์เครื่องใช้ทั่วไปที่ควรเตรียม
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับผู้ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมครั้งแรก) เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
- กระเป๋าผ้าสำหรับใส่ของใช้ส่วนตัว ระหว่างปฏิบัติ งดใช้ถุงพลาสติก เพราะจะเกิดเสียงรบกวนต่อผู้ปฏิบัติอื่น
- เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัว+สบู่+ยาสีฟัน+แปรงสีฟัน+ยาสระผม)
- ผ้าคลุมไหล่ / เสื้อกันหนาว - ถุงเท้า / ชุดนอนสุภาพ เนื่องจากพักและปฏิบัติธรรมในห้องแอร์
- ยาประจำตัว
 
 
กิจกรรมประจำวัน
วันศุกร์
07.00 น. - 08.30 น.  ลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรม
08.30 น. - 10.00 น.  รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. - 10.30 น.  ปฐมนิเทศทั่วไป
10.30 น.  - 12.00 น. -   สมาทานศีล 8
                          -   โอวาทเปิดอบรม
                        -   แนะนำการปฏิบัติธรรม
12.00 น. - 13.00 น.  พัก
13.00 น. - 15.00 น.  ปฏิบัติธรรม
15.00 น. - 16.00 น.  สนทนาธรรม
16.00 น. - 17.00 น.  น้ำปานะ
17.00 น. - 18.00 น.  สรีระกิจ
18.00 น. - 19.00 น.  เดินจงกรม
19.00 น. - 20.00 น.  ทำวัตรเย็น
20.00 น. - 21.00 น.  ธรรมบรรยาย/ปฏิบัติธรรม
ไลฟ์สดผ่าน Facebook และ Youtube
                               - พักผ่อน
 
วันเสาร์
04.30 น.                  ระฆังปลุก / ตื่นนอน
05.00 น. - 06.00 น.  สวดมนต์ทำวัตรเช้า
06.00 น. - 07.00 น.  ธรรมรับอรุณ
07.00 น. - 08.00 น.  ตักบาตร / พัก
08.00 น. - 08.30 น.  เดินจงกรม / นั่งสมาธิ
08.30 น. - 10.00 น.  รับประทานอาหาร
10.00 น. - 12.00 น.  ปฏิบัติธรรม
12.00 น. - 13.00 น.  พัก
13.00 น. - 15.00 น.  ปฏิบัติธรรม
15.00 น. - 16.00 น.  สนทนาธรรม
16.00 น. - 17.00 น.  น้ำปานะ
17.00 น. - 18.00 น.  สรีระกิจ
18.00 น. - 19.00 น.  เดินจงกรม
19.00 น. - 20.00 น.  ทำวัตรเย็น
20.00 น. - 21.00 น.   ธรรมบรรยาย/ปฏิบัติธรรม
ไลฟ์สดผ่าน Facebook และ Youtube
                                          - พักผ่อน
 
 
วันอาทิตย์
04.30 น.                 ระฆังปลุก / ตื่นนอน
05.00 น. - 06.00 น.  สวดมนต์ทำวัตรเช้า
06.00 น. - 07.00 น.  ธรรมรับอรุณ
07.00 น. - 08.00 น.  ตักบาตร / พัก
08.00 น. - 08.30 น.  เดินจงกรม / นั่งสมาธิ
08.30 น. - 10.00 น.  รับประทานอาหาร
10.00 น. - 11.45 น.  ปฏิบัติธรรม
11.45 น. - 12.00 น.  ถวายสังฆทาน
12.00 น. - 12.30 น.  พัก
12.30 น. - 13.30 น.  ตอบปัญหาธรรม
13.30 น. - 14.00 น.  โอวาทปิด / พิธีปิด
**เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ**
 
**************************************
 
- ไม่มีค่าใช้จ่าย
- ร่วมทำบุญสนับสนุนโครงการตามศรัทธา ใบอนุโมทนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
 
** กรณีลงทะเบียนแล้วไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ กรุณา ยกเลิกการลงทะเบียนที่ได้ลงไว้ ที่เว็ปไซด์ http:www.mayagotami.net/home/     เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่น **

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 085-662-5490

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

แผนที่มูลนิธิ