โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับเด็ก 
(อายุ 6 - 12 ปี)
วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2565
 
รายละเอียดกิจกรรม
- สถานที่ปฏิบัติธรรม    มูลนิธิมายา โคตมี
- เปิดรับสมัครล่วงหน้า  ทุกวันที่ 1 ของเดือน (เวลา 9.00 น.)
- สมัครเข้าอบรมที่ เว็ปไซด์  http:www.mayagotami.net/home/register
- กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่ 08:30 น. ของวันแรก ถึง 14:00 น. ของวันสุดท้าย
- รับเด็กที่สมัครเข้าร่วมโครงการ อายุ 6 - 12 ปี เท่านั้น
 
(สำหรับเด็กที่สมัครเป็นครั้งแรก)  เมื่อสมัครทางเวปไซด์แล้ว ให้ส่งภาพถ่ายบัตรประชาชน (กรณีที่เด็กยังไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้ภาพถ่ายสูติบัตรแทน) ของเด็กที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ไปที่    e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือ  Line ID  : @mayagotami
เพื่อเก็บประวัติครั้งเดียว สมัครครั้งต่อไป สามารถสมัครทางเวปไซด์ได้เลยไม่ต้องส่งภาพบัตรประชาชนมาอีก
** ขนาดภาพไม่เล็กเกินไป ควรมองเห็นข้อมูลได้ชัดเจน **
 
- ไม่มีค่าใช้จ่าย
- สามารถร่วมทำบุญสนับสนุนโครงการตามศรัทธา ใบอนุโมทนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
 
 
** กรณีลงทะเบียนแล้วไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ โทร. 0-2368-3991 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครท่านอื่น
หากลงชื่อสมัครแล้วไม่มาเข้าร่วมโครงการจะถูกระงับสิทธิ์ในการสมัครครั้งต่อไป **
โครงการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก
โดยดร.สุภีร์  ทุมทอง
23 กรกฎาคม 2565
 
ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี (ชั้น 2)
 
รายละเอียดกิจกรรม
- สถานที่ปฏิบัติธรรม    มูลนิธิมายา โคตมี
- ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมต้องส่งใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 2 เข็ม มาทางไลน์มูลนิธิฯ
- ยินยอมให้ตรวจเชื้อโควิด-19 โดยวิธี ATK 
- เปิดรับสมัครล่วงหน้า ตามวันที่กำหนด
- สมัครเข้าอบรมที่ เว็ปไซด์  http:www.mayagotami.net/home/register
- รับจำนวน 50 ท่าน 
- กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา  13:00 น. -17:00 น
 
- ไม่มีค่าใช้จ่าย
- ร่วมทำบุญสนับสนุนโครงการตามศรัทธา ใบอนุโมทนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 085-662-5490

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

แผนที่มูลนิธิ