เจ็ดสิบปีที่ครองผองทวยราษฎร์

เจ็ดสิบปีที่ครองผองทวยราษฎร์
เหยียบพระบาทชาติไทยไปทุกหน
แม้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าฟ้ามืดมน
ทรงลุยฝนทนร้อนมาผ่อนภัย
ทศพิธราชธรรมนำครองราชย์
ทรงเปรื่องปราชญ์ฉลาดล้ำธรรมรักษา
ศูนย์รวมใจไทยถ้วนล้วนบูชา
พระปรีชามหาราชของชาติไทย
แว่วเสียงปี่กลองชนะประโคมย่ำ
แสนระกำโศกสลดรันทดหา
ด้วยอาลัยใจจะขาดนิราศลา
สุดโศกาพระบาทเจ้าเข้านิพพาน
ขออัญเชิญเทพทุกชั้นฟ้ามารับเสด็จ
เกริกก้องเก็จสู่สวรรค์นิรันดร์สมัย
เกินกลั่นถ้อยพจนาแห่งอาลัย
น้อมดวงใจชาว....มายา...ต่างอาดูร

ปวงข้าพระพุทธเจ้า
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึงถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า มูลนิธิ มายา โคตมี

ผู้ประพันธ์ นายสถานุ คำทอง
นักเรียนทุนมูลนิธิมายา โคตมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 085-662-5490

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

แผนที่มูลนิธิ