14 - 16 ก.ค. 60 ปฏิบัติธรรมผู้สูงวัย

ปฏิบัติธรรมผู้สูงวัย
              จัดปฏิบัติธรรม เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่เย็นวันศุกร์ ถึงบ่ายวันอาทิตย์ สำหรับผู้สนใจฝึกฝนตนเอง ตามหลักพระพุทธศาสนา โดยมีครูบาอาจารย์ สายวัดป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากวัดสาขาของวัดหนองป่าพง เป็นผู้นำ
            การปฏิบัติระหว่าง วันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2560 พระอาจารย์สกล สนฺตจิตฺโต ที่พักสงฆ์หนองป่ากุง อุบลราชธานี และพระอธิการสมบัติ รกฺขิตวณฺโณ วัดป่าหนองคู อุบลราชธานีเป็นพระประธานนำในการปฏิบัติธรรม

 

Buddhist Meditation Course for Seniors
         A 3-day , 2-night meditation course, starting from Friday evening through to Sunday late afternoon,specially designed to accommodate physical requirements of older people, is offered to seniors over the age of 55. Each course is conducted by a respected teacher from a branch temple of Wat Nong Pa Pong ( Luang Po Cha ). Participants can stay over night at the Foundation. Prior reservations needed.

 

 

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 085-662-5490

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

แผนที่มูลนิธิ