26 ส.ค. 60 ศึกษาธรรมตามพระไตรปิฏก

ศึกษาธรรมตามพระไตรปิฏก
            เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 60 เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกได้ทำความเข้าใจคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากหลักธรรมในพระไตรปิฏก โดยมีอาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง วิปัสนาจารย์ที่มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมรับอบรมด้วยภาษาที่ง่ายและชัดเจน เป็นผู้สอน

           ในปี พ.ศ. 2560 การอบรมจะจัดเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน (ยกเว้นบางเดือนที่จะแจ้งล่วงหน้า ) ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น.  กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 17.00 น. (มีช่วงพัก) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าอบรมได้ที่ มูลนิธิมายา

โคตมี โทร. 0-2368-3991, 08-5662-5490

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 085-662-5490

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

แผนที่มูลนิธิ