8 - 10 ต.ค. 62 อบรมดรุณสิกขาลัย

           อบรมนักเรียน โรงเรียน ดรุณสิกขาลัย ระหว่างวันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2562 ที่มูลนิธิมายา โคตมี ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม-เกล้าธนบุรี เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในกำกับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกที่ออกจากระบบราชการ ดำเนินการสอนแบบ 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ) จัดตั้งขึ้นในปี 2543 และเปิดทำการเรียนการสอนในปี 2544 โดย พระมหาฟูกิจ ชุติปญฺโญ วัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี

 

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 085-662-5490

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

แผนที่มูลนิธิ