หยดธรรม นำชีวิต เล่ม 1

yod dhamma 01 intro

   ความสำคัญของธรรมะเหมือนหนึ่งว่าความสำคัญของน้ำ และอาหาร ว่าจำเป็นต่อร่างกายฉันใด ธรรมะก็เป็นเช่นนั้น ย่อมมีความจำเป็นต่อจิตใจการขาดอาหารย่อมเป็นผลร้ายต่อชีวิต จิตใจขาดธรรมะ ย่อมเป็นผลร้าย ต่อตนเองและสังคม

หยดธรรมนำชีวิต เล่ม 1

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 06-1662-9077

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

 

แผนที่มูลนิธิ