เสียงธรรม มค. - มิ.ย. 64

 พระอาจารย์วรวุฒิ เขมโก วัดป่าช้างเผือก จ.เลย

 แสดงธรรมเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2564 (1)

 

พระอาจารย์วรวุฒิ เขมโก วัดป่าช้างเผือก จ.เลย 

แสดงธรรม 5 กุมภาพันธ์ 2564 (2)

 

พระอาจารย์วรวุฒิ เขมโก วัดป่าช้างเผือก จ.เลย

แสดงธรรม 5 กุมภาพันธ์ 2564 (3)

 

พระอาจารย์วรวุฒิ เขมโก วัดป่าช้างเผือก จ.เลย

แสดงธรรม 6 กุมภาพันธ์ 2564

 

พระอธิการสำราญ วฑฺฒโน วัดถ้ำน้ำทิพย์ จ.อุบลราชธานี

แสดงธรรมเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2564

 

พระอธิการสำราญ วฑฺฒโน วัดถ้ำน้ำทิพย์ จ.อุบลราชธานี

 แสดงธรรมเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2564

 

พระอธิการสำราญ วฑฺฒโน วัดถ้ำน้ำทิพย์ จ.อุบลราชธานี

 แสดงธรรมเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2564

 

พระอธิการหนูสิน สนฺตจิตฺโต วัดพิศาลโพธิญาณ จ.นครปฐม

 แสดงธรรมเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2564 - 1

 

พระอธิการหนูสิน สนฺตจิตฺโต วัดพิศาลโพธิญาณ จ.นครปฐม

 แสดงธรรมเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2564 - 2

 

พระอธิการหนูสิน สนฺตจิตฺโต วัดพิศาลโพธิญาณ จ.นครปฐม

แสดงธรรมเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2564 - 3

 

พระอธิการหนูสิน สนฺตจิตฺโต วัดพิศาลโพธิญาณ จ.นครปฐม

แสดงธรรมเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2564 - 5

 

พระอธิการหนูสิน สนฺตจิตฺโต วัดพิศาลโพธิญาณ จ.นครปฐม

แสดงธรรมเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2564 - 1

 

พระอธิการหนูสิน สนฺตจิตฺโต วัดพิศาลโพธิญาณ จ.นครปฐม

แสดงธรรมเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2564 - 3

 

 พระอธิการหนูสิน สนฺตจิตฺโต วัดพิศาลโพธิญาณ จ.นครปฐม

แสดงธรรมเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 1

 

พระอธิการหนูสิน สนฺตจิตฺโต วัดพิศาลโพธิญาณ จ.นครปฐม

แสดงธรรมเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 2

 

พระอธิการอุเทน กลฺยาโณ วัดป่ามณีรัตน์ จ.อุบลราชธานี

แสดงธรรมเมื่อ 5 มีนาคม 2564

 

พระอธิการอุเทน กลฺยาโณ วัดป่ามณีรัตน์ จ.อุบลราชธานี

แสดงธรรมเมื่อ 6 มีนาคม 2564 - 1

 

พระอธิการอุเทน กลฺยาโณ วัดป่ามณีรัตน์ จ.อุบลราชธานี

แสดงธรรมเมื่อ 6 มีนาคม 2564 - 2

พระอธิการอุเทน กลฺยาโณ วัดป่ามณีรัตน์ จ.อุบลราชธานี

แสดงธรรมเมื่อ 6 มีนาคม 2564 - 3

 

พระอธิการทนง กิตฺติปญฺโญ วัดเขาสนามแจง จ.ลพบุรี

แสดงธรรมเมื่อ 12 มีนาคม 2564

 

พระอธิการทนง กิตฺติปญฺโญ วัดเขาสนามแจง จ.ลพบุรี

แสดงธรรมเมื่อ 13 มีนาคม 2564 - 1

 

 พระอธิการทนง กิตฺติปญฺโญ วัดเขาสนามแจง จ.ลพบุรี

แสดงธรรมเมื่อ 13 มีนาคม 2564 - 2

 

พระอธิการทนง กิตฺติปญฺโญ วัดเขาสนามแจง จ.ลพบุรี

แสดงธรรมเมื่อ 14 มีนาคม 2564

 

 พระมหาฟูกิจ ชุติปญฺโญ วัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี

แสดงธรรมเมื่อ 27 มีนาคม 2564

 

พระมหาฟูกิจ ชุติปญฺโญ วัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี

แสดงธรรมเมื่อ 28 มีนาคม 2564

 

พระอธิการหนูสิน สนฺตจิตฺโต วัดพิศาลโพธิญาณ จ.นครปฐม

แสดงธรรมเมื่อ 2 เมษายน 64 (1)

 

พระอธิการหนูสิน สนฺตจิตฺโต วัดพิศาลโพธิญาณ จ.นครปฐม

แสดงธรรมเมื่อ 2 เมษายน 64 (2)

 

พระอธิการหนูสิน สนฺตจิตฺโต วัดพิศาลโพธิญาณ จ.นครปฐม

แสดงธรรมเมื่อ 2 เมษายน 64 (4)

 

พระอธิการหนูสิน สนฺตจิตฺโต วัดพิศาลโพธิญาณ จ.นครปฐม

แสดงธรรมเมื่อ 3 เมษายน 64 (1)

 

พระอธิการหนูสิน สนฺตจิตฺโต วัดพิศาลโพธิญาณ จ.นครปฐม

แสดงธรรมเมื่อ 3 เมษายน 64 (3)

 

พระอธิการหนูสิน สนฺตจิตฺโต วัดพิศาลโพธิญาณ จ.นครปฐม

แสดงธรรมเมื่อ 4 เมษายน 64

 

พระอาจารย์แสวง วังสธมฺโม วัดป่านาแก จ.อุบลราชธานี

แสดงธรรมเมื่อ 9 เมษายน 64

 

พระอาจารย์แสวง วังสธมฺโม วัดป่านาแก จ.อุบลราชธานี

แสดงธรรมเมื่อ 10 เมษายน 64 (1)

 

พระอาจารย์แสวง วังสธมฺโม วัดป่านาแก จ.อุบลราชธานี

แสดงธรรมเมื่อ 10 เมษายน 64 (3)

 

พระอาจารย์แสวง วังสธมฺโม วัดป่านาแก จ.อุบลราชธานี

แสดงธรรมเมื่อ 11 เมษายน 64

 

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 7
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 06-1662-9077

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

 

แผนที่มูลนิธิ