เสียงธรรม ต.ค. - ธ.ค. 63

พระมหาวิชัย ญาณมุนี วัดพุทธญาณรังษี จ.เลย
แสดงธรรมเมื่อ 9 ตุลาคม 2563

 

พระมหาวิชัย ญาณมุนี วัดพุทธญาณรังษี จ.เลย
แสดงธรรมเมื่อ 10 ตุลาคม 2563

 

พระมหาวิชัย ญาณมุนี วัดพุทธญาณรังษี จ.เลย
แสดงธรรมเมื่อ 11 ตุลาคม 2563 - 1

 

พระมหาวิชัย ญาณมุนี วัดพุทธญาณรังษี จ.เลย
แสดงธรรมเมื่อ 11 ตุลาคม 2563 - 2

 

พระอธิการหนูสิน สนฺตจิตฺโต วัดพิศาลศิริโพธิญาณ จ.นครปฐม
แสดงธรรมเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2563 - 1

 

พระอธิการหนูสิน สนฺตจิตฺโต วัดพิศาลศิริโพธิญาณ จ.นครปฐม
แสดงธรรมเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2563 - 2

 

พระอธิการหนูสิน สนฺตจิตฺโต วัดพิศาลศิริโพธิญาณ จ.นครปฐม
แสดงธรรมเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2563 - 1

 

พระอธิการหนูสิน สนฺตจิตฺโต วัดพิศาลศิริโพธิญาณ จ.นครปฐม
แสดงธรรมเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2563 - 2

 

พระอธิการจิตรกร สนฺตจิตฺโต วัดป่าไทยเจริญ จ.บุรีรัมย์
แสดงธรรม เมื่อ 4 ธันวาคม 2563

 

พระอธิการจิตรกร สนฺตจิตฺโต วัดป่าไทยเจริญ จ.บุรีรัมย์

แสดงธรรม เมื่อ 5 ธันวาคม 2563 - 1

 

พระอธิการจิตรกร สนฺตจิตฺโต วัดป่าไทยเจริญ จ.บุรีรัมย์

แสดงธรรม เมื่อ 5 ธันวาคม 2563 - 3

 

พระอธิการจิตรกร สนฺตจิตฺโต วัดป่าไทยเจริญ จ.บุรีรัมย์

แสดงธรรม เมื่อ 6 ธันวาคม 2563 - 3

 

พระครูสุตธรรมาภิวัฒน์ (คำทูล กมฺพุทตฺโต) วัดป่าภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

แสดงธรรม เมื่อ 12 ธันวาคม 2563 - 1

 

พระครูสุตธรรมาภิวัฒน์ (คำทูล กมฺพุทตฺโต) วัดป่าภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

แสดงธรรม เมื่อ 12 ธันวาคม 2563 - 2

 

พระครูสุตธรรมาภิวัฒน์ (คำทูล กมฺพุทตฺโต) วัดป่าภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

แสดงธรรม เมื่อ 13 ธันวาคม 2563

 

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 7
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 06-1662-9077

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

 

แผนที่มูลนิธิ