ทำบุญ ทำทาน

 01-Jan08-65-daily-003

 

ทำบุญ ทำทาน
วัตถุเป็นเครื่องจูงใจทำให้เกิดบุญ วัตถุบูชาจูงใจทำให้เกิดบุญ จะได้บุญมากบุญน้อยต้องถวายมากจึงจะได้มากใช่ไหมโยม? ให้น้อยจะได้บุญน้อยใช่ไหม? แต่ถ้าโยมมีมาก ให้น้อย ได้บุญน้อยเพราะเจตนาอ่อน แต่ถ้ามีน้อยให้มากก็กระทบตน ไม่มี ให้น้อยได้บุญมาก ก็มากเพราะเจตนา เพราะฉะนั้นต้องดูที่เจตนานะ ท่านกล่าวไว้ในบาลี  
 
"นัตถิ จิตเต ปะสันนัมหิ อัปปะกา นามะ ทักษิณา เมื่อมีความเลื่อมใสใจศรัทธาแล้ว ทักษิณาทานชื่อว่ามีผลน้อยย่อมไม่มี แสดงว่ามันมีผลมาก"
 
เพราะฉะนั้นเวลาเราทำบุญทำทาน ต้องทำใจให้ดี ต้องตั้งใจ ภาษาพื้นบ้านเขาเรียกว่าอะไร เรียกว่าจบ หรืออธิษฐาน ถ้าทำบุญต้องจบหรืออธิษฐาน ถ้าทำบุญไม่จบไม่อธิษฐาน เหมือนปลูกพืชไม่พรวนดิน เป็นไงดีไหมโยม? มันดี แต่ไม่เต็มที่ แต่คนปลูกพืช ถ้าพรวนดินแล้ว ปลูกเป็นอย่างไร? ดีเต็มที่ ต้องทำให้เต็มที่จึงจะได้ผลกลับไป หว่านพืช ต้องเตรียมศรัทธา คิดมาหลายวันว่าจะทำบุญ ทำไปแล้วมันเกิดบุญ มากน้อยไม่เกี่ยว อยู่ที่เจตนาตั้งใจ เมื่อทำด้วยความเลื่อมใสใจศรัทธาแล้ว มันปลื้มนะโยม จะใส่บาตรก็ปลื้ม จะไหว้พระก็ปลื้ม มันถูกทุกอย่าง นี่ทานมัย บุญสำเร็จจากการให้
 
พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร
วัดบางยี่ขัน จ.กรุงเทพฯ
โครงการพักใจไว้กับธรรม
28 กุมภาพันธ์ 2559
จากหนังสือ "ธรรมะดลใจ"
 

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 085-662-5490

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

แผนที่มูลนิธิ