“ บันทึกธรรมจากคันธาระ ดินแดนแห่งอารยธรรมพุทธศาสนาในปากีสถาน”

“ บันทึกธรรมจากคันธาระ ดินแดนแห่งอารยธรรมพุทธศาสนาในปากีสถาน”

~ตามรอยพุทธสถานมรดกโลก- วัดโจว์เลี่ยน เมืองฮาริปูร์ จว.ไคเบอร์ ปักตุงควา~
…เมื่อวันที่ 16 กค.ได้มีโอกาสติดตามหลวงพ่อพอจ.อารยวังโสไปทัศนศึกษาและสักการะวัดโจว์เลี่ยน ใกล้ๆ ตักศิลา วัดนี้สร้างมาตั้งแต่ค.ศ.ที่ 2 สมัยราชวงศ์กุษาณะ อันเป็นยุคที่พระพุทธศาสนากำลังเจริญรุ่งเรือง วัดอยู่บนเขามีบันใดเดินขึ้นสดวก แต่เหนื่อยสำหรับสว. แต่คุ้มเพราะทางฝ่ายโบราณคดีของจว.ได้ทำการบูรณะไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ ตรงกลางลานชั้นบน มีซากสถูปองค์ใหญ่ ที่เคยประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ล้อมรอบไปด้วนสถูปองค์เล็กจำนวนหนึ่ง เหลือแต่ฐานที่มีการแกะสลักพระพุทธรูปสวยงามตามสไตล์คันธาระ ยอดพังหมดแล้ว ทั้งบริเวณอยู่ระหว่างการบูรณะ ที่น่าสนใจ คือ พระพุทธรูปที่เขาตั้งชื่อว่า The Healing Buddha ผู้มาเยือนสามารถเอานิ้วแย่เข้าไปในรูสะดือเพื่อขอพรได้ เมื่อเดินต่อไป จะเห็นบริเวณพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส มีบ่อน้ำใหญ่ตรงกลาง และอาคารที่พักสองชั้นสำหรับพระสงฆ์ที่มาศึกษาเล่าเรียนและสวดมนต์ภาวนาอยู่รอบๆ มีห้องอาบน้ำ ครัว บริเวณที่เคยเป็นวิหาร อันแสดงให้เห็นความเจริญของวัดนี้ในฐานะเป็นสถานศึกษาที่สำคัญจนถึงค.ศ.ที่ 5 เมื่อกองทัพฮั่นขาวบุกเข้ามาทำลาย
16 กรกฎาคม 2565
 
“Dhamma Diary from Gandhara, Ancient Land of Buddhist Civilisation in Pakistan “ ~Buddhist World Heritage-Jaulian Monastery, Haripur, Khyber Pakhtunkhwa ~
…On July 16, I joined Luang Por Phra Ajahn Arayawangso on his visit to Jaulian Monastery, a Buddhist remnant from the second century CE, Kushan Dynasty. The monastery is located on a hill top in Taxila valley. The restoration has been done well, particularly of the large inner monastery areas, with two-storied student rooms, a water pond, an assembly hall and kitchen. The main central stupa, once enshrined with Buddha’s relics, and surrounding votive stupas are still under restoration work. Only their bases have remained with beautiful stuccos of Buddha images, most headless. Visitors can also put their finger in the hole of the Healing Buddha for good health.
 
16 July 2022

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 06-1662-9077

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

 

แผนที่มูลนิธิ