“ บันทึกธรรมจากคันธาระ ดินแดนแห่งอารยธรรมพุทธศาสนาในปากีสถาน”


 “ บันทึกธรรมจากคันธาระ ดินแดนแห่งอารยธรรมพุทธศาสนาในปากีสถาน”

~ตามรอยพุทธสถานมรดกโลก- หุบเขาสวัต จว.ไคเบอร์ ปักตุงควา~
…เมื่อวันที่ 23_28 กค.ได้มีโอกาสติดตามหลวงพ่อพอจ.อารยวังโสไปประกอบศาสนกิจที่หุบเขาสวัต ทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถาน สมัยโบราณเคยเรียกว่า เมือง อุทยานะ (Udyana) หุบเขาสวัตเคยเป็นแหล่งอารยธรรมพระพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองในสมัยราชวงศ์เมารยะ และพระเจ้าอโศกมหาราช และต่อมาได้กลายเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาฝ่ายเหนือหรือมหายานและศิลปของคันธาระในสมัยราชวงศ์กุษาณะ(ค.ศ.ที่ 2-5) ตามหลักฐานจากบันทึกของหลวงจีนฟาเหียน(ค.ศ.399-414) ได้เห็นวัดวาอารามมากมายและพระสงฆ์หีนยานและมหายานจำนวนมาก ในปัจจุบัน ได้มีการขุดพบศาสนาสถานที่เก่าแก่ผุพังจำนวนมาก บางแห่งได้รับการบูรณะไปบ้างแล้วและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ระหว่างทางไปเมืองสวัต คณะได้แวะชม ภาพแกะสลักพระพุทธรูปบนหน้าผาของๆภูเขาข้างทาง เรียกว่า Chaligai Buddha พระพักตร์ถูกทำลายไปหมดแล้ว พระอาจารย์อารยวังโสได้ถวายการสักการะเพื่อรำลึกถึงพระพุทธคุณและแผ่เมตตาเป็นจุดแรกในการมาเยือนหุบเขาสวัต
23 ส.ค. 65
 
“Dhamma Diary from Gandhara, Ancient Land of Buddhist Civilisation in Pakistan “ ~Buddhist World Heritage-Swat Valley, Khyber Pakhtunkhwa ~
…On July 23-28, I joined Luang Por Phra Ajahn Arayawangso on his Dhamma mission to Swat Valley, in the northwestern part of Pakistan. Swat Valley was known as Udyana and was the center of Buddhist civilisation since the time of King Ashoka, and, in particular, of northern Buddhism and Gandharan art during the Kushan dynasty(2nd -5th CE). According to the Chinese Monk, Fa Hien ( 399-414CE), he saw over 500 monasteries and thousands and thousands Buddhist monks, both Hinayana and Mahayana,there. It is no wonder that there are many remnants of Buddhist monasteries and stupas in ruin all over. Many have been well restored for us to appreciate. First stop on our trip was the Chaligai Buddha rock carving right next to the main road. Luang Por Arayawangso went down to pay respect to the damaged carving of Buddha and spread loving kindness all around.
23 Aug 22
 
 

 

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 06-1662-9077

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

 

แผนที่มูลนิธิ