“ บันทึกธรรมจากคันธาระ ดินแดนแห่งอารยธรรมพุทธศาสนาในปากีสถาน”

 “ บันทึกธรรมจากคันธาระ ดินแดนแห่งอารยธรรมพุทธศาสนาในปากีสถาน”

~ตามรอยพุทธสถานมรดกโลก- หุบเขาสวัต จว.ไคเบอร์ ปักตุงควา~(2)
…ตอนที่แล้ว ได้พาไปชมพระพุทธรูปแกะสลักบนหิน Ghaligai Buddha วันนี้ขอพาแวะไปสักการะ Shingardar Stupa ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกัน ริมถนน เป็นสถูปที่สร้างสมัยราชวงศ์กุษาณะ (ค.ศ.ที่2-5) มีฐานสี่เหลี่ยม สร้างด้วยอิฐและหิน ดังเห็นในรูป ตัวสถูปเป็นโดมสูง 27 เมตร มีลวดลายสวยงามหลงเหลือให้เห็น สถูปนี้มีความสำคัญตามตำนาน(ที่ยังถกเถียงกัน) ว่า หลังจากพุทธปรินิพพาน พระเจ้าอุตตระเสนา ผู้ครองเมืองสวัต (อุทยานะ)ซึ่งมีเชื้อสายศักยวงศ์ ได้ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากเมืองกุสินารา ระหว่างทางช้างที่เป็นพาหะเกิดมาล้มตายที่นี่ พระเจ้าอุตตระเสนาจึงสร้างสถูปนี้ขึ้น หลวงพ่อได้ขึ้นไปสักการะพระรัตนตรัยและนำคณะแผ่เมตตา ปัจจุบัน สถูปได้รับการบูรณะส่วนโดม แต่ส่วนฐานยังอยู่ในสภาพสลักหักพังอยู่ รอบๆ บริเวณสถูปมีหลักฐานว่าเคยมีวัดมาก่อน แต่เดี๋ยวนี้ ได้กลายเป็นหมู่บ้านไปแล้ว มีชาวบ้านเด็กเล็กมาต้อนรับแขกผู้มาเยือนจำนวนมาก 
25 ส.ค. 65
 
“Dhamma Diary from Gandhara, Ancient Land of Buddhist Civilisation in Pakistan “ ~Buddhist World Heritage-Swat Valley, Khyber Pakhtunkhwa ~
…Not far from the Ghaligai Buddha, we found the huge Shingardar Stupa, 27 meters in height from the rectangular base to the top dome. It dates from the Kushan period (2nd-5th CE). This stupa is associated with an interesting Buddhist legend about King Uttarasena of Swat(Udyana) building the stupa here to enshrine the Buddha’s relics he had received after Buddha’s passing.  The restoration seems to be confined to the top part still showing beautiful artistic decorations, while the base is rather dilapidated. There is a lively village on the former monastery area. Luang Por Arayawangso went up pay homage to the Triple Gem and led our group in spreading loving kindness all around.
25 Aug 22
 

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 06-1662-9077

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

 

แผนที่มูลนิธิ