อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต

 10-Oct18-65-daily-020

 

อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต
 
สิ่งที่เราประสพอยู่ในปัจจุบัน ล้วนเกิดมาจากเหตุในอดีต
อดีตเป็นเหตุ ปัจจุบันเป็นผล
ปัจจุบันเป็นเหตุ อนาคตเป็นผล
ปัจจุบันจึงเป็นที่รวมของเหตุและผล
เมื่อศึกษาปัจจุบันจนเข้าใจแล้ว เราย่อมเข้าใจทั้งอดีตทั้งอนาคตไปพร้อมกันด้วย
ฉะนั้นคุณงามความดีทั้งหลาย ที่เราได้สร้างสมมาทั้งหมดนับอเนกชาติ ขอจงได้มาประชุมรวมกันลงในปัจจุบันนี้ ขณะนี้และเดี๋ยวนี้
 
จากหนังสือ "ธรรมไหลไปสู่ธรรม"
โดยพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 06-1662-9077

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

 

แผนที่มูลนิธิ