“บันทึกธรรมจากคันธาระ ดินแดนแห่งอารยธรรมพระพุทธศาสนาในปากีสถาน”

 “บันทึกธรรมจากคันธาระ ดินแดนแห่งอารยธรรมพระพุทธศาสนาในปากีสถาน”

~ตามรอยพุทธสถานมรดกโลก- หุบเขาสวัต จว.ไคเบอร์ ปักตุงควา~(4)
…Butkara Stupa
เมื่อวันที่ 24 กค.ได้ติดตามพอจ.อารยวังโสไปทัศนศึกษาสถูปเก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง ชื่อว่า Butkara Stupa ตามหลักฐานการขุดค้นพบเหรียญกษาปณ์ แสดงให้เห็นว่า เจดีย์องค์นี้สร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศก (ศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสศตวรรษ์) ที่พระพุทธศาสนาเถรวาทได้แผ่ขยายขึ้นมาทางเหนือ และมีการก่อสร้างซ้อนรอบเจดีย์องค์แรกอีก 4 ครั้งต่างสมัย จนถึงสมัยกุษาณะในข่วงปลายคริสศตวรรษที่ 2 บริเวณของสถานที่กว้างใหญ่ มีร่องรอยอาคารก่อสร้างเป็นวัด มีกุฏิสงฆ์ เจดีย์องค์เล็กๆ จำนวนมาก รอบๆ บริเวณเจดีย์เป็นหมู่บ้าน 
 
“Dhamma Diary from Gandhara, Ancient Land of Buddhist Civilisation in Pakistan “ ~Buddhist World Heritage-Swat Valley, Khyber Pakhtunkhwa ~
…A visit to Butkara Stupa …an important Buddhist site dating from 3rd BCE, with Phra Ajahn Arayawangso on 24 July. Archeological excavations show that the Main stupa dates back to 3rd BCE, when Buddhism spread northward during King Ashoka time. It underwent 5 reconstruction, each new one encasing the older one, until late 2nd century CE, under Kushan dynasty. The Main stupa is surrounded by viharas, pillars and small stupas.
 

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 06-1662-9077

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

 

แผนที่มูลนิธิ