“บันทึกธรรมจากคันธาระ ดินแดนแห่งอารยธรรมพระพุทธศาสนาในปากีสถาน”

“บันทึกธรรมจากคันธาระ ดินแดนแห่งอารยธรรมพระพุทธศาสนาในปากีสถาน”
~ตามรอยพุทธสถานมรดกโลก- หุบเขาสวัต จว.ไคเบอร์ ปักตุงควา~(5)
 
…การติดตั้งระฆังสันติภาพที่พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสวัต…ศาสนกิจสุดท้ายในการมาเยือนหุบเขาสวัตของพอจ.อารยวังโส…วันที่28 กรกฎาคม วันมงคลเพราะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 10 และการติดตั้งและลั่นระฆังสันติภาพลูกที่ 3 อันเป็นการประดิษฐานหัวใจแห่งพระพุทธศาสนาที่สลักไว้บนระฆัง ณ อดีตเมืองUdhyana ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาทางเหนือ เมื่อกว่าพันปีที่แล้ว พอจ.อารยวังโสได้ทำพิธีติดตั้งระฆังสันติภาพ ลูกที่ 1 และ 2 ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเปศ์วาร์และตักกศิลาเมื่อเดือนตุลาคม 2562 ในการเยือนปากีสถานอย่างเป็นทางการครั้งแรก เพื่อเป็นสัญญานของสันติภาพแห่งธรรมที่จะบังเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ และทั้งยังเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาในดิแดนอารยธรรมคันธาระอีกด้วย
 
“Dhamma Diary from Gandhara, Ancient Land of Buddhist Civilisation in Pakistan “ ~Buddhist World Heritage-Swat Valley, Khyber Pakhtunkhwa ~(5)
…Instalation and ringing of a 3rd Bell of Peace at Swat Museum-final Dhamma task of Phra Ajahn Arayawangso during his visit to Swat Valley…
On 28 July, we celebrated 2 auspicious occasions in Swat: the Birthday Anniversary of HM Rama IX and the Bell of Peace installation. According to Phra Ajahn, ringing the Bell signals the Dhamma Peace to reign over the region. At the same time, the inscription on the Bell reflects the essence of Buddhism that will bless people all around. It also marks his Dhamma mission to preserve the Buddhist legacies in former Gandhara, a centre of Buddhism in the north. The 1st and 2nd Bells, brought from Thailand, were installed at Museums of Peshawar and Taxila, respectively, during Phra Ajahn Arayawangso’s first official visit to Pakistan in October 2019.
 

 

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 06-1662-9077

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

 

แผนที่มูลนิธิ