การเตรียมตัวก่อนตาย

การเตรียมตัวก่อนตาย
               การเตรียมตัวก่อนตายเพื่อ 1 ให้ตายอย่างสงบ และ 2 ตายแล้วไปดี
           ตายอย่างสงบได้เมื่อไม่มีความโกรธ ความกลัว ความลุ่มหลง ความห่วงหาอาลัยรบกวนจิตใจ วิธีการคือ ทำความดี ละเว้นความชั่ว ถ้าทำความดีมาก ก็ไม่หวั่นไหว ไม่กลัวความตาย การไม่ทำชั่ว ก็จะไม่มีความรู้สึกผิดมารบกวนจิตใจ
           การทำหน้าที่อย่างครบถ้วนต่อคนใกล้ชิด มีมารดา บิดา ลูก และคนในครอบครัว บางคนเป็นคนดีจริง แต่ปฏิบัติต่อคนในครอบครัวอย่างไม่สมบูรณ์ ก็จะรู้สึกผิด กระสับกระส่าย
           ที่สำคัญคือ การปล่อยวาง ไม่เพียงแต่ทรัพย์สมบัติหรือคนรัก แต่ละวางทั้งความโกรธ อาฆาต พยาบาท ถึงเวลานั้นแล้วต้องปล่อยวางทุกอย่าง ทั้งนี้ ต้องหมั่นฝึกฝน มิฉะนั้น อาจมีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก่อนเวลาอันควร เช่น อุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บ เมื่อฝึกฝน พอจะตายจึงจะปล่อยวางและอยู่กับปัจจุบันขณะตอนนั้นได้

พระอธิการไพศาล วิสาโล
เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 06-1662-9077

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

 

แผนที่มูลนิธิ