พระอธิการทนง กิตฺติปญฺโญ

 ข้อธรรมส่วนหนึ่ง จากการอบรมสมาธิภาวนา (ศีล 5) เมื่อวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2564 พระอธิการทนง กิตฺติปญฺโญ วัดเขาสนามแจง จ.ลพบุรี เมตตาแสดงธรรมและนำปฏิบัติธรรม

1.ท่องพุทโธ (ในใจ)​ 5 คำ ให้ได้อย่างน้อย 13 ครั้งต่อวัน โดยให้ระลึกถึงในช่วงต่างๆดังนี้
       1- 2 ตื่นนอน ก่อนนอน
       3-5 ก่อนทานอาหาร ทั้ง 3 มื้อ
       6-7 ก่อนและหลังเข้าห้องน้ำ เช้า
       8-9 ก่อนและหลังเข้าห้องน้ำ เย็น
       10-11 เปิดและปิด ประตูบ้าน เช้า-เย็น
       12-13 เปิดและปิด ประตูที่ทำงาน เช้า-เย็น

       แต่ถ้าใครสามารถทำได้มากกว่านี้ ก็ถือเป็นกำไรของตัวท่านเองที่จะทำให้ตัวเองสามารถประคองสติได้มากที่สุดในหนึ่งวัน
เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ยังไม่เอาพุทโธ​ อย่าหวังว่าตายไปจะเข้าถึงพุทโธได้เลย การที่ให้ระลึกถึง​พุทโธ ซ้ำๆบ่อยๆก็จะทำเกิดความเคยชิน เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์​ที่คับขัน จะได้มี พุทโธเป็นสรณะ​หรือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

 

2. ให้ทดลอง คายอาหาร (เคี้ยว​ให้ละเอียด)​ ออกมาวางในจานเป็น กอง ๆ สัก 5-6 คำ แล้ว นำกลับเข้าไปกลืนกินใหม่ ให้ทำแบบนี้ทุกวัน เพื่อดูให้เห็นกับตา ไม่ต้องมโน ถึงสิ่งที่ไม่น่าดู น่ารัวเกียจ เพื่อเป็นการขัดเกลา กิเลส ตัณหา​ ความอยาก ความหลง ในรูป และรส
       ท่านเน้นให้ ปฏิบัติ​ให้รู้ให้เห็นด้วยตนเอง เพราะใครก็ทำให้เราอิ่มไม่ได้นอกจากตัวเราเอง อาหารจะรสชาติเป็นอย่างไรก็ต้องทดลองด้วยตัวเอง ธรรมจึงเป็นปัจจัตตัง รู้ได้ด้วยตัวเอง

 

      ตำ-รับ = ตำนานจนหลับไหล
      ตำ-รา = ตำนานจนขึ้นรา
     ตำ-นาน = ตำนานนนนน เกินไป
      ตำ-ตา = อันนี้ซิแน่นอนที่สุด

 

สรุปโดย คุณแสงจันทร์ อนุรักติพันธุ์

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 06-1662-9077

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

 

แผนที่มูลนิธิ