มหาสติปัฏฐานสี่

 06-Jun04-64-aj.noosin

 

มหาสติปัฏฐานสี่นี่สุดยอดจริงๆ บอกวิธีทำใจที่อัศจรรย์จริงๆ
ลองไปทำเหมือนอาจารย์บอกแค่นั้นแหละ
แค่ไปกำหนดดูเหมือนอาจารย์บอกแค่นั้นแหละ
พระองค์ทรงบอกว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความทุกข์คือ
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา นี่คือเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์
โย ตัสสาเยวะ ตัณหายะ อะเสสะวิราคะนิโรโธ
เห็นไหม เพราะทำให้เราเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆ
ทำให้เรามีความกำหนัดยินดีอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆ
เพราะทำให้เราเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆ ทำให้กำหนัดยินดีอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆ
และทำให้เราเพลินอย่างยิ่งในความรู้สึก อารมณ์นั้นๆ
เพลินไม่เพลิน ก็ทั้งๆ ที่รู้ว่าโกรธก็ยังร้องไห้กับมันเป็นชั่วโมงๆ
เพลินไม่เพลินก็คิดดู ยังหลงร้องไห้นะ ขนาดทุกข์ยังหลงทุกข์กับมันเป็นชั่วโมงเลยคิดดู
ทั้งๆที่มันเป็นอารมณ์ที่เป็นอนิจจัง เป็นอารมณ์ที่เราคิดสร้างขึ้นมา
ด้วยความหลงผิดแล้วก็ทุกข์ อาจารย์ถึงบอกว่า
ความทุกข์ มันมีอยู่จริง เมื่อเราหลง
ความโกรธ มันมีอยู่จริง เมื่อเราหลง
แต่ความโกรธมัน ไม่ได้มีอยู่จริง ถ้าเราไม่หลง ...

 

พระอธิการหนูสิน สนฺตจิตฺโต
วัดพิศาลโพธิญาณ จ.นครปฐม
แสดงธรรม วันที่ 26 กรกฎาคม 2563
ณ อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิมายา โคตมี

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 06-1662-9077

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

 

แผนที่มูลนิธิ