สัตว์เรา..ที่ยุ่งวุ่นวายก็ เพราะ ยังอยาก...

 06-Jun06-64-aj.ariyawangso-crop

สัตว์เรา..ที่ยุ่งวุ่นวายก็ เพราะ ยังอยาก...

เมื่อไหร่..หยุดความอยากได้..ความยุ่งวุ่นวายก็จบ...
   อยากมาก  ยึดมาก ยุ่งมาก
   อยากน้อย  ยึดน้อย  ยุ่งน้อย
   หมดความอยาก สิ้นความยึด
ยุ่งก็สลาย..ทุกข์ ก็สูญหายไป..โดยธรรม...
    จึงควรชำระความอยากให้สิ้นไป...ไม่ว่า  อยากดี  หรือ  อยากชั่ว....
    เพราะไม่ว่า  อยากชั่ว  หรืออยากดี...พระพุทธทาส  ท่านว่า  อัปรีย์ทั้งนั้น....
......เมื่อไหร่   สิ้นความอยาก..ทั้งดี ชั่ว...
 ........บาปไม่ทำ    บุญไม่ติด..ในพระพุทธศาสนาเรียกภาวะดังกล่าว ว่า...อตัมมยตา.....unconditionability.0f Dhamma..ธรรมที่อยู่เหนือสภาวะการปรุงแต่ง....อันเป็น ภาวะอสังขตธรรม  นั่นเอง!
      พระ อ. อารยวังโส
           6 มิถุนายน 2564
          วัดป่าฯ ลำพูน

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 06-1662-9077

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

 

แผนที่มูลนิธิ