วันอาสาฬหบูชา

 07-Jul24-64-etc17

 

วันอาสาฬหบูชา
 
วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรก และเป็นการเกิดขึ้นของพระสงฆ์องค์แรก เป็นการหมุนกงล้อธรรมจักรให้เป็นไปอย่างยอดเยี่ยม จนเกิดมีผู้รู้ตามเห็นตามปฏิบัติตามและได้ดวงตาเห็นธรรม พระอัญญาโกณทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งไดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา
 
         คำว่าสิ่งไดสิ่งหนึ่งเป็นการย้อนเข้าหาความจริงชึ่งไม่มีชื่อเรียกจึงว่าสิ่งไดสิ่งหนึ่ง และเป็นการเห็นชัดแจ้งในใจอันเป็นเหตุนำไปสู้การปรฏิบัติจนพ้นทุกข์ สิ่งต่างๆ เหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราทั้งสุขและทุกข์ดีใจเสียใจ แม้แต่โรคโควิดก็แค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วต้องดับไปแน่นอน จะเป็นทุกข์ไปทำไหมโลกนี้ไม่มีอะไรให้เราเป็นทุกข์ถ้าใจรู้แจ้งในสิ่งนั้นตามเป็นจริง
 
พระอธิการหนูพรม สุชาโต
วัดสุนันทวนาราม กาญจนบุรี
 

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 085-662-5490

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

แผนที่มูลนิธิ