ทำปัจจุบัน ให้ดีที่สุด…

 09-Sep21-64-etc35

 

ทำปัจจุบัน ให้ดีที่สุด…
 
..ปัจจุปปันนัญ จะ โย ธัมมัง  ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ..
   ทำปัจจุบัน ให้ดีที่สุด…
       ถ้าปัจจุบัน ดี..อดีต  อนาคตก็จักดี…
  เพราะอดีต คือ ปัจจุบัน ที่ผ่านไป/…ปัจจุบัน เมื่อวาน..!
  เพราะ อนาคต คือ ปัจจุบัน ที่จะมาถึง…/ ปัจจุบันพรุ่งนี้!
        อยากได้สิ่งใด  อยากเป็นอะไร…อยากมีอะไร จึงต้องทำเสียแต่ในวันนี้  และเดี๋ยวนี้ ขณะนี้  ปัจจุบันนี้….
       ทำเหตุ ให้ ตรง ผล
       ย่อม ได้รับ ผล นั้น ในฐานะเจ้าของผู้กระทำ  อย่าง แน่นอน
ตาม กรรมนิยาม.!
 
     พระ อ. อารยวังโส
     16 กันยายน 2564 ลำพูน
 

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 085-662-5490

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

แผนที่มูลนิธิ