การกระทำ ย่อมให้ผล

 10-Oct05-64-etc38

 

การกระทำ ย่อมให้ผล
 
การกระทำ ย่อมให้ผล  ... ผลตอบแทนคืนตามเจตนาของกระทำ แด่เจ้าของเจตนาในการกระทำนั้น
 
การตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อความสำเร็จยิ่งขึ้น ในเจตนาของการกระทำ ย่อมเป็นการสนับสนุนการประมวลเจตนาแห่งจิตผู้กระทำนั้น ให้แน่วแน่ แหลมคม ในการบรรลุตามจุดมุ่งหมายแห่งเจตนาในการกระทำนั้น ให้ยิ่งขึ้น
 
อุปมาเหมือนการพายเรือข้ามฟาก ที่จะช่วยนำพาเรือพายตัดกระแสน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แน่วแน่ รวดเร็ว  เด็ดขาด และ แน่นอน เพื่อการบรรลุผล ข้ามฟากไปได้อย่างปลอดภัย!
การอธิษฐานด้วยสัจจะ ที่รองรับด้วยปัญญา วิริยะ ขันติ จึงเป็นการเสริมสร้างพลังธรรมให้เกิดขึ้นในชีวิต เพื่อการขับเคลื่อนชีวิตตัดกระแสโลกที่ไหลเชี่ยวกรากไปได้จริง อย่างปลอดภัย
 
แน่นอน ในบางเรื่องที่กระทำ อาจจะกระทำตามเหตุให้ตรงตามผล ที่เป็นไปอย่างไม่ลำบาก ยุ่งยาก เพื่อความสัมฤทธิ์ผล ตามประสงค์
 
แต่ในบางเรื่อง นอกจากสร้างเหตุให้ตรงแล้ว ยังต้องเสริมปัจจัยต่างๆ เข้าไปสนับสนุนเพื่อการนำไปสู่ปัจจยาการแห่งความสำเร็จ
 
จึงต้องพิจารณาในหลายมิติแห่งการกระทำ ที่มิได้สำเร็จด้วยการนอนฝัน วิงวอน เรียกหา โดยไม่ลงมือกระทำจริง..!
 
พระ อ. อารยวังโส
25 กันยายน 2564  
วัดป่าพุทธพจน์  ลำพูน
 

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 7
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 06-1662-9077

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

 

แผนที่มูลนิธิ