สัพพะ ธัมมา อนัตตาติ

 10-Oct14-64-etc40

 

สัพพะ ธัมมา อนัตตาติ
 
ถึงแน่ ตามจิต ตั้ง อธิษฐาน
แม้ยาวนาน ดุจวันวาน พึ่งผ่านพ้น
สรรพเรื่อง หากเพ่งพิศ ยกเป็นครู
ทั้งดี ชั่ว สอนใจ ให้รู้ธรรม
สรรพธรรม..ทรงสั่งสอน สรรพจิต
สรรพนิมิต แจ้งจิต  เป็นอักษร
ทรงแจกแจง ตรงธรรม  ทุกบทตอน
ก่อนสรุป เพื่อถอดถอน เพียงหนึ่งธรรม...
“สัพพะ ธัมมา อนัตตาติ"
ธรรมคติ  พุทธศาสน์..ทรงสั่งสอน
โลกสลาย สว่างจิต ธรรมอมร
จบละคร สรรพเรื่อง อนัตตาติ!!
 
บันทึกธรรม เช้านี้ 21 กพ.64
ที่พระธาตุภูหว้า ภูเก็ต
อารยวังโส ภิกขุ
 

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 085-662-5490

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

แผนที่มูลนิธิ