..ธรรมะจากพระโอษฐ์..

 05-May28-64-bds-02

ท่านพระโคดม !
ก็บรรดากรรมทั้ง ๓ ประการ ที่จำแนกออกแล้ว เป็นส่วนละอย่างต่างกันเหล่านี้ กรรมไหน ? คือ ..

 

กายกรรม, วจีกรรมหรือมโนกรรม ที่พระองค์บัญญัติว่า ..
#มีโทษมากกว่า ในการทำบาปกรรม, ในการเป็นไปแห่งบาปกรรม ?

 

ทีฆตปัสสี !
บรรดากรรมทั้ง ๓ ประการ ที่จำแนกออกแล้ว
เป็นส่วนละอย่าง ต่างกันเหล่านี้

 

เราบัญญัติ #มโนกรรมว่ามีโทษมากกว่า ในการทำบาปกรรม, ในการเป็นไปแห่งบาปกรรม

เราจะบัญญัติ .. "กายกรรม, วจีกรรมว่ามีโทษมากเหมือนมโนกรรม".. #หามิได้.
ม. ม. ๑๓/๕๔/๖๒.


(รวบรวมโดย พระอาจารย์พงษ์พันธ์ ฉนฺทกโร ที่พำนักสงฆ์สวนโพธิญาณ จ.กาญจนบุรี)

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 06-1662-9077

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

 

แผนที่มูลนิธิ