บ้านที่ภิกษุไม่เข้าไป

 10-Oct12-64-BDS-42

 

บ้านที่ภิกษุไม่เข้าไป
 
ภิกษุทั้งหลาย   ตระกูลที่ประกอบด้วยองค์  ๙  ภิกษุยังไม่เข้าไปแล้ว  ก็ไม่ควรเข้าไป, และครั้นเข้าไปแล้ว ก็ไม่ควรนั่งใกล้,ตระกูลที่ประกอบด้วยองค์  ๙    เป็นไฉน ?   
ตระกูลที่ประกอบด้วยองค์  ๙   เหล่านี้;   คือ
 
- เขาไม่ต้อนรับด้วยความพอใจ,   - ไม่อภิวาทด้วยความพอใจ,   
- ไม่ให้อาสนะด้วยความพอใจ,    - ซ่อนของที่มีอยู่ของเขาไว้,   
- เมื่อของมีอยู่มาก   ก็ให้แต่น้อย,    - เมื่อมีของประณีตก็ให้ของเศร้าหมอง,   
- ให้โดยไม่เคารพ  ไม่ให้โดยความเคารพ,   
- ไม่นั่งใกล้เพื่อฟังธรรม,    - เมื่อกล่าวธรรมอยู่เขาก็ไม่ยินดี     
 
ภิกษุทั้งหลาย  ตระกูลที่ประกอบด้วยองค์  ๙  เหล่านี้แล  ภิกษุยังไม่เข้าไปแล้ว  ก็ไม่ควรเข้าไปและครั้นเข้าไปแล้ว ก็ไม่ควรนั่งใกล้.
      
ความบางส่วนจากเรื่องวิฑูฑภะ
#ขุ.คาถา. ๔๑/๑๔/๑๖
 
ธรรมะจากพระโอษฐ์
(รวบรวมโดย พระอาจารย์พงษ์พันธ์ ฉนฺทกโร 
ที่พำนักสงฆ์สวนโพธิญาณ จ.กาญจนบุรี)
 

เกี่ยวกับเรา

Maya-Logo3

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนเยาวชนในด้านการศึกษาและสร้างเสริมจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา

Contact Us/ติดต่อเรา

มูลนิธิมายา โคตมี

3 ซอยกรุงเทพกร๊ฑา 20 แยก 7
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ   10250

โทร. 02-368-3991, 085-662-5490

E-mail: mayagotami.web@gmail.com

facebook : MayaGotami Foundation

www.mayagotami.net

line id : @mayagotami

แผนที่มูลนิธิ